Disclaimer

Inhoud
Ondanks de constante zorg en aandacht die Rorix aan de samenstelling van haar website (www.saniclass.nl) besteedt, is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist en/of niet actueel is. De informatie die door Rorix wordt verstrekt op deze website is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Rorix is echter niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de informatie op de website die niet juist, onvolledig en/of niet actueel is. De informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd.

Copyright © 2017 Rorix
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten van Saniclass berusten bij Rorix. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Rorix is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.